Các điểm nóng bất động sản các tỉnh phía nam.

Các điểm nóng bất động sản các tỉnh phía nam.

18/09/2019 17:18

Hà Tiên

Ngày 3/11/ 2018, UBND TP Hà Tiên (Kiên Giang) hp báo công b Ngh quyết 573 ca y ban Thường v Quc hi v vic thành lp TP Hà Tiên thuc tnh Kiên Giang (t ngày 1/11). Đng thái này đã ngay lp tc tác đng mnh lên th trường bt đng sn ti đây. Giá đt ti đây đã tăng vt t 3 ti 10 ln thm chí có ni 25- 30 triu đng. Vic Hà Tiên nâng cp lên thành ph nếu được khơi đúng tim năng, s thu hút đu tư trong và ngoài nước, thúc đy du lch phát trin. Bi l, TP Hà Tiên ch cách Phú Quc 40 km, được xem là c ly khá gn khi di chuyn bng tàu. Đây là tin đ quan trng đ phát trin d án ngh dưỡng, đón đu nhu cu ca du khách. Cũng không loi tr gii đu tư đang có s thay đi khu v, m rng đa bàn đu tư bt đng sn t Phú Quc ra vùng ven có giá đt mm hơn nhưng giàu tim năng phát trin du lch, ngh dưỡng.

Đng Nai

Nhơn Trch – được biết đến như mt vùng đt màu m vi v trí đa lý giáp Tp.HCM, là nơi tp trung phát trin kinh tế khu vc phía Nam, li nm trong hành lang phát trin kinh tế, thương mi và dch v kéo dài t đô th Th Thiêm đến trung tâm Long Thành.

Ngoài ra, các công trình cu đường kết ni qun 2 và qun 9, tuyến monorail Tp.HCM - Nhơn Trch - Long Thành... cũng được nhà nước đưa ưu tiên đu tư trong thi gian ti

Mt đi gia đa c ln đến t châu Á cũng đã thâu tóm d án khu đô th có quy mô rng hơn 500 ha ti Nhơn Trch. Song song đó, các d án như Swan City, Đông Sài Gòn, Nhơn Trch City, Khu phc hp Long Thanh Bay, d án Khu đô th chuyên gia Victory Long Thành, D án Mega City rng gn 90 ha ca Đa c Kim Oanh… cũng đang xây dng rm r.

Ngoài Nhơn Trch giá đt Long Thành cũng tăng chóng mt. Hu hết các khu vc ca huyn Long Thành, t đt d án, đến đt trong các khu dân cư, ch tính t đu năm 2018 đến nay, giá đu tăng t 30 - 50%, thm chí có nơi tăng lên 100%.

Ti TP. Biên Hòa (Đng Nai), giá đt nn cũng tăng nhanh. Đơn c, ti D án Khu đô th Long Hưng, mc giá trung bình lúc va được tung ra th trường gia năm 2016 t 7,5 - 8 triu đng/m2, hin giá do ch đu tư công b thp nht đã là 19 triu đng/m2, tc tăng hơn 100% trong thi gian 2 năm.

Đng Nai, đc bit là nhng khu vc giáp ranh vi TP HCM đang là tâm đim tìm kiếm đt ca nhiu người. Trong đó, khu vc TP. Biên Hòa, khu vc có li thế kết ni sn h tng, giáp ranh vi qun 9 ca TP HCM là đim ngm ca nhiu người

 

Hin mt lot d án đường cao tc đang được thc hin và chun b đu tư như cao tc Bến Lc - Long Thành, Tân Vn - Nhơn Trch, Du Giây - Phan Thiết, Du Giây - Liên Khương Đc bit, Sân bay quc tế Long Thành sau khi đi vào hot đng s to nên h thng giao thông đng b, hoàn chnh và hin đi cho Đng Nai.

 

Khi Sân bay quc tế Long Thành đi vào hot đng, nhiu kh năng TP. Biên Hòa, huyn Long Thành và huyn Nhơn Trch s sáp nhp đ tr thành thành ph trc thuc Trung ương, ông Nguyn Nam Hin d đoán và cho biết, vic trin khai Sân bay quc tế Long Thành gn như đã chc chn

Long An

Th trường Long An đã ghi nhn sc tăng trưởng vượt bc so vi các năm trước nh s tác đng t nhiu yếu t như h tng phát trin, chính sách đu tư tt t nhà nước, dòng vn t các doanh nghip trong và ngoài nước đ vào ln… cùng nhiu d án mi được công b.

Trong Quý 2/2018, giá đt th cư ti huyn Bến Lc t 9-12 triu đng/m2, các khu vc khác như Đc Hòa bình quân t 10-12 triu đng/m2, nhng d án đp và tin ích tt có mc giá lên ti 13-14 triu đng/m2, mc dù vào thi đim năm 2016 ch mc giá 5-7 triu đng/m2.

Giá đt trên các trc đường chính có lúc lên ti 35-50 triu đng/m2. S dĩ đt nn khu vc này đt giá là bi được tha hưởng h thng h tng hoàn chnh, các tin ích dân sinh cũng đã hình thành hin hu. Ngoài ra, trc Đinh Đc Thin (ni dài) và Tnh l 835B kết ni d dàng TP.HCM và các tnh min Tây, min Đông và min Đông Nam B thông qua các tuyến quc l 1A, cao tc Bến Lc - Long Thành, cao tc Trung Lương.

Bình Dương

Cách TP.HCM ch “mt bước chân”, cùng chung tuyến đường Phm Văn Đng và Quc l 13, đây được xem là cu ni, kết ni trc hành lang kinh tế TP.HCM vi các tnh Tây Nguyên.

Năm 2018 được cho là năm phát trin mnh h thng giao thông ca tnh Bình Dương, khi đu năm 2018 TP.HCM công b kế hoch phát trin rng tuyến đường st trên cao Metro s 1 ni Bình Dương vào trung tâm TP.HCM.

H tng giao thông kết ni hoàn thin, đng thi giá đt ti đây cũng thp hơn TP.HCM rt nhiu. C th, d án ti qun Th Đc (TP.HCM) hin này có giá t 40 70 triu đng/m2, thì ti th xã Dĩ An (Bình Dương), sát cnh Th Đc ch có giá t 15 - 40 triu đng/m2. Vì thế, Bình Dương được cho là "miếng bánh ngon" cho các nhà đu tư "xung tin" trong 2019.

 

Bà Ra - Vũng Tàu

 

H thng h tng đang dn được thiết lp hoàn chnh vi tuyến cao tc Bến Lc - Long Thành kết ni trc tiếp đến các tnh min Tây, tuyến cao tc Biên Hòa - Vũng Tàu và Quc l 51 cũng được m rng thành 6 làn xe giúp người dân d dàng lưu thông. Song song đó, tuyến đường st Biên Hòa - Vũng Tàu và d án sân bay Lc An cũng đang được tp trung trin khai. K t đu năm 2018, bt đng sn tnh này đã bước sang trang mi vi s thay đi rõ rt v mt bng giá đt. Nhiu đa phương trong tnh đã s hu mc giá đt tăng đến 20%-30% hay thm chí là 50%. Giá đt ti trung tâm th xã Phú M t 5-7 triu đng/m2 tăng lên 9-12 triu đng/m2. Đc bit, ti khu vc Trung tâm thành ph Bà Ra, nht là các tuyến đường có v trí đp, d dàng kết ni giao thông giá đã tăng mnh t 40-60 triu đng/m2 lên đến 55-68 triu đng/m2.

 

Tây Ninh

 

D án Cao tc TP.HCM - Mc Bài là 1 trong 7 d án đường cao tc phía Nam, nm trong tng s 21 tuyến cao tc trong “Quy hoch tng th mng lưới cao tc Vit Nam đến năm 2020, tm nhìn 2030” đã được Th tướng Chính ph phê duyt.

Hướng tuyến ca d án phù hp vi quy hoch chung ca huyn C Chi TP.HCM và tnh Tây Ninh. D án hm chui ti nút giao thông An Sương trên Quc l 22 đi C Chi kết ni vi tây Ninh cũng đang gp rút hoàn thin nhanh còn li đ có th đưa vào hot đng trong đu năm 2019. Khu đô th Tây Bc (bao gm C Chi và Hóc Môn) được trin khai t nhiu năm nay vi nhiu d án ln nhưng sau mt thi gian dài vn còn trì tr.

D án Khu đô th đi hc quc tế Tây Bc Thành ph H Chí Minh là mt d án va được chp thun đu tư tThành phố Hồ Chí Minh. D án này do Công ty Berjaya Land Berhad, mt công ty thuc Tp đoàn Berjaya Berhad (Malaysia) đu tư. Va qua Tp đoàn Vinhomes đã mua 97,7% vn góp trong Công ty TNHH Đô th Đi hc Quc tế Berjaya Vit Nam t các đi tác Malaysia vi tng giá phí chuyn nhượng là 11,748 t đng.

Nhiu nhà đu tư kỳ vng d án s tái khi đng mnh m trong thi gian ti, to sinh khí mi cho khu vc này

bình luận

Facebook

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê